top of page

Palvelut

Toteutamme pientalohankkeet alusta loppuun muuttovalmiiksi asiakkaiden toiveiden mukaisesti.  Pääasiallinen toiminta-alueemme omakotitaloille on pääkaupunkiseutu ympäristökuntineen, mutta tekemiämme rakennuksia löytyy muualtakin Suomesta.

We will implement the detached house project from start to finish, ready to move in according to your wishes. Our main area of the house ​​operation is the Helsinki metropolitan area with its surrounding municipalities, but the buildings we make can also be found elsewhere in Finland.

talopaketti.jpg

Rakennuttaminen
Construction

- tarvekartoitus

- tonttikaupat

- alustavat rakennuspiirrustukset

- rakennuspiirustukset lupakäsittelyä varten

-rakennuttaminen

- pihasuunnitelmat

- valaistussuunnitelmat

- perustustyöt

- rakennustyöt

- piharakentaminen

- uima-altaat pihalle

- assessment

- the plot shops

- preliminary construction drawings

- construction drawings for permit processing

- yard plans

- lighting plans

- foundation work

- construction work

- yard construction

- construction of a swimming pool on the yard 

Building Plans

Rakennustyömaan johto
Construction site management

- hankejohto

- pääsuunnittelija

- vastaava työnjohtaja

- KVV- ja IV suunnittelijat 

- KVV-  ja IV vastaavat

- project management

- head designer

- responsible foreman

- KVV- and IV designers

- KVV- and IV are equivalent

Garbage Dump Recycling Service

Jätehuolto ja kierrätys 
Waste Management & Recycling

Lajittelemme rakennusjätteet ja toimitamme ne paikalliselle jätekäsittely yritykselle. Lajittelu ja jätteiden vähentäminen on ympäristöteko, jossa haluamme olla mukana. Lajittelemalla rakennukselta tulevat laudat, muovit, kipsilevyt, villat ja metallit annamme niille uuden elämän, sillä lajitelluista jätteistä tehdään uusia tuotteita. Esimerkkinä talojen terasseissa käytetty komposiitilauta on tuotettu lajitelluista jätteistä. Toimitamme asiakkaillemme myös todistukset jätteiden käsittelystä.

We sort construction waste and deliver it to a local waste treatment company. Sorting and reducing waste is an environmental act in which we want to be involved. By sorting the boards, plastics, plasterboard, wool and metals coming from the building, we give them new life, as the sorted waste is turned into new products. As an example, the composite board used in the terraces of houses is produced from sorted waste. We also provide our customers with a certificate of waste treatment

bottom of page