top of page
Esitys.jpg

Vastuullinen rakentaminen

Olemme sitoutuneet vastuullisuuteen ja uskomme, että hyvä rakentaminen tarkoittaa myös parempaa hyvinvointia.

Arvomme

1. Ympäristöarvomme

 • Vastuullisuus: Pyrimme toimimaan vastuullisesti ja vaikuttamaan positiivisesti ympäristöön

 • Säästäväisyys: Käytämme luonnonvaroja tehokkaasti ja vähennämme jätteenmuodostusta

 • Asiakastyytyväisyys: Tarjoamme asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ja laadukkaita ratkaisuja

2. Tavoitteemme

 • Energiatehokkuus: Pienennämme energiankulutusta rakennusprojekteissamme ja käytämme uusiutuvaa energiaa, kun mahdollista

 • Materiaalikestävyys: Suosimme kierrätettyjä ja ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja

 • Jätteiden hallinta: Vähennämme rakennusjätettä ja kierrätämme sen asianmukaisesti

3. Sidosryhmäyhteistyö

 • Koulutus: Koulutamme henkilöstöämme ja alihankkijat ympäristöasioissa ja kannustamme heitä toimimaan vastuullisesti

 • Asiakasviestintä: Informoimme asiakkaitamme ympäristötoimistamme ja tarjoamme heille kestäviä vaihtoehtoja

 • Viranomaisyhteistyö: Noudatamme paikallisia ympäristömääräyksiä ja teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa

4. Mittaaminen ja jatkuva parantaminen

 • Seuranta: Keräämme ja analysoimme tietoja ympäristösuorituksestamme säännöllisesti

 • Korjaavat toimenpiteet: Korjaamme havaitut puutteet ja pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristötyötämme

5. Yrityksen koko henkilöstön osallistuminen

 • Kaikkien vastuu: Jokainen työntekijämme on vastuussa ympäristötoimistamme ja voi ehdottaa parannuksia


 

Osoittaaksemme sitoutumista ympäristövastuullisuuteen, BuildHouse Consultingin ympäristövastaavaksi on nimetty MMM Nina Kokkonen.

 

Tämä ympäristöpolitiikka ohjaa toimintaamme ja sitoutumistamme ympäristöasioihin. Näiden tavoitteiden ja ISO 14001 standardin mukaisen ympäristölaatujärjestelmän avulla Build House Consulting pyrkii edistämään ympäristövastuullista toimintaa rakennusalan konsultoinnin parissa ja tekemään osansa kestävän kehityksen edistämiseksi.

bottom of page